Anche se tutti noi no!

Tłumaczenie tytułu: 
Choćby i wszyscy, my nie!

Ricordo ancora la stanza dove ti ho conosciuto,
Non eravamo poi molti a frequentare quel buco.
Stavi scrivendo sul muro, tutto indaffarato,
Delle parole strane, ma dal chiaro significato:
Anche se tutti...noi no!
Anche se tutti...noi no!
Anche se tutti...noi no!
Anche se tutti...noi no!

Forse era solo lo sfogo di un ragazzo arrabbiato,
Ma io vent'anni dopo non l'ho ancora dimenticato,
Perchè, sai, certe emozioni, specialmente se sincere
Le conservi nella mente e diventano bandiere.
Anche se tutti...noi no! x4

Cambian le facce signori, gira la ruota del tempo,
Ma la mia vecchia canzone si alza ancora nel vento.
Stiamo buttando alle ortiche, per inseguire il potere,
La nostra Fede più antica e le ragioni più vere.
Anche se tutti...noi no!

C'hanno detto "Ragazzi, qualcuno si era sbagliato,
Adesso tutto cambia, viva il libero mercato".
Ma c'è qualcosa che stona in questo ragionamento
Qualcosa che non perdona,
qualcosa che resta nel vento.
Saranno le voci di molti che c'hanno già lasciato
e non mi pare che siano morti
gridando "Viva il libero mercato".

Anche se tutti...noi no!
Anche se tutti...noi no!
Anche se tutti...noi no!
Anche se tutti...noi no!

Pamiętam jeszcze pokój gdzie cię poznałem
nie wielu nas potem tam przychodziło
Pisałeś na murze, cały przejęty
jakieś słowa dziwne ale o jasnym znaczeniu:
Choćby i wszyscy, my nie!
Choćby i wszyscy, my nie!
Choćby i wszyscy, my nie!
Choćby i wszyscy, my nie!

Może to był tylko upust złości wściekłego chłopaka
ale ja 20 lat później jeszcze tego nie zapomniałem
Bo wiesz, pewne emocje, szczególnie gdy są szczere
utrwala się w pamięci i stają się flagami
Choćby i wszyscy, my nie! x4

Zmieniają się twarze panów, kręci się koło czasu
Ale moja stara piosenka nadal się wznosi na wietrze
Zrywamy z przeszłością by zdobyć potęgę
nasza wiara dawniejsza a racje bardziej prawdziwe
Choćby i wszyscy, my nie! x4

Powiedzieli nam „chłopaki, ktoś się pomylił,
teraz wszystko się zmienia, niech żyje wolny rynek!”
Lecz jest coś, co zgrzyta w tym rozumowaniu
Coś, co nie przebacza,
coś, co zostaje na wietrze
Może to są głosy wielu, którzy już nas opuścili
i nie wydaje mi się żeby umierali
krzycząc „niech żyje wolny rynek!”

Choćby i wszyscy, my nie!
Choćby i wszyscy, my nie!
Choćby i wszyscy, my nie!
Choćby i wszyscy, my nie!

Rok powstania: 
1993