Il mio fascismo

Wykonawca: 
Tłumaczenie tytułu: 
Mój faszyzm

«Molto tempo fa pensavamo che il fascismo fosse una poesia,
la poesia stessa del Ventesimo secolo,
e mi dico che ciò non può morire!»

Il mio fascismo non è quello borghese,
non è ordine e pulizia
Il mio fascismo non è l'imperialismo
in Libia o in Etiopia o in Albania
Il mio fascismo non è treni in orario,
certo che è meglio se arrivano puntuale,
Ma lo sai ci vuole ben altro
per costruire un vero ideale?

Il mio fascismo è quello del '19
che poi ritorna nel '43
Con la Repubblica Sociale,
contro gli inglesi e contro il re
Contro i russi e gli americani
per un'Europa senza padroni
Per un'Europa realmente libera,
per un'Europa della nazioni!

Il mio fascismo è di chi vuol lottare
contro i potenti e gli sfruttatori!
E contro i soliti benpensanti
che stanno sempre coi vincitori!
Il mio fascismo è di chi vuol lottare
per un futuro di libertà!
Contro la noia del nostro tempo
per una nuova società!

Il mio fascismo non è certo quello
di chi voleva un golpe militare
Né quello degli accordi sottobanco
per aiutare chi vuol governare
Il mio fascismo non è certo quello
della stazione di Bologna
Che poi la bomba chissà chi l'ha messa?
Non certo chi oggi paga con la gogna!

Il mio fascismo è quello di pochi giovani
che hanno lottato contro il mondo intero
Che sono morti a via Ăcca Lārentĭa
e che hanno amato un vessillo nero
Con in mezzo una croce bianca,
ma una croce particolare
Che mi basta vederla su un muro
per cominciare subito a sognare
A sognare di un "Campo hobbit"
con un concerto della Compagnia Dell'Anello
Con una strana manifestazione
di chi cercava la terza via!

Il mio fascismo è di chi vuole
lottare contro i potenti e gli sfruttatori!
E contro i soliti benpensanti
che stanno sempre coi vincitori!
Il mio fascismo è di chi
vuol lottare per un futuro di libertà!
Contro la noia del nostro tempo
per una nuova società!

“Dawno temu myśleliśmy, że faszyzm jest poezją,
czystą poezją XX w.
i ja mówię sobie, że to nie powinno umrzeć!”

Mój faszyzm to nie ten burżujski,
to nie porządek i czystość,
mój faszyzm to nie imperializm
w Libii, Etiopii czy Albanii,
mój faszyzm to nie pociągi przyjeżdżające o czasie
– pewnie, lepiej gdy przyjeżdżają o punktualnie -
ale wiesz, że potrzeba czegoś zupełnie innego,
by zbudować prawdziwe ideały?

Mój faszyzm to ten z ’19,
który powraca potem w ‘43
Z Republiką Socjalną
przeciw Anglikom i przeciw królowi,
przeciw Rosjanom i Amerykanom,
dla Europy bez panów,
dla Europy rzeczywiście wolnej,
dla Europy narodów!

Moim faszyzmem jest walka
przeciw możnym i wyzyskiwaczom
i przeciw zwykłym konformistom,
którzy są zawsze ze zwycięzcami!
Moim faszyzmem jest walka
dla przyszłej wolności,
przeciwko nudzie naszych czasów,
dla nowego społeczeństwa!

Mój faszyzm to nie ten
od wojskowego przewrotu,
czy umów pod stołem
by pomóc temu, kto chce rządzić.
Mój faszyzm to nie ten
ze stacji w Bolonii
Zresztą, kto wie, kto podłożył tę bombę?
Na pewno nie ten, kto dziś płaci upokorzeniem!

Mój faszyzm to ten nielicznych młodych
którzy walczyli przeciw całemu światu,
którzy zginęli na Acca Larentia
i którzy kochali czarną chorągiew
z białym krzyżem na środku,
lecz krzyżem specjalnym.
Wystarczy mi go zoabaczyć na murze
żeby zacząć marzyć,
marzyć o Obozie Hobbit
z koncertem Compagnii dell’Anello,
z dziwną manifestacją tych,
którzy szukali trzeciej drogi!

Moim faszyzmem jest walka
przeciw możnym i wyzyskiwaczom
i przeciw zwykłym konformistom,
którzy są zawsze ze zwyciężcami!
Moim faszyzmem jest walka
dla przyszłej wolności,
przeciwko nudzie naszych czasów,
dla nowego społeczeństwa!