Il nostro tempo

Wykonawca: 
Tłumaczenie tytułu: 
Nasz czas

Veniam da mille strade, non abbiam né età, né storia
e nessuno canterà la nostra gloria
Sognando età dell'oro, giochiamo con la vita,
ma con il nostro tempo abbiamo aperto una partita.
Ci spiace per i poveri, meschini benpensanti,
ma adesso noi dobbiamo andare avanti.
Perché è giunto il nostro tempo, tempo da disperati,
ma questo è il nostro tempo, camerati

Per noi che non vogliamo, né Marx né il capitale
e la democrazia ormai sappiamo cosa vale
non bastan le parole di vecchi ciarlatani
con voi abbiamo chiuso oggi è già per noi domani.
Per noi non c'è più posto in un mondo di relitti,
ma non saremo noi quelli sconfitti.
Perché è giunto il nostro tempo, tempo da disperati,
ma questo è il nostro tempo, camerati

E senza ipocrisia sappiamo anche peccare
ma poi non contiam balle noi per farci perdonare.
Non siamo eroi ne santi, portiam la nostra croce
ma il mondo avrà domani un'altra voce
Con la rabbia in mezzo ai denti, sembriamo senza cuore
ma Fedeltà si chiama il nostro Onore.

E Fedeltà vuol dire giurare senza inganni
e non tradire mai per mille anni.
Cantar la giovinezza e il tempo che va e muore,
portare sempre un sogno dentro al cuore.
Con il vostro progresso avete ucciso il cielo
ma il sole brucerà quel vostro velo
Perché è giunto il nostro tempo, tempo da disperati,
ma questo è il nostro tempo, camerati!

Przybywamy z tysięcy dróg, nie mamy wieku ni historii
I nikt nie będzie śpiewał o naszej chwale
Śniąc o złotej erze gramy z życiem
ale z naszym czasem zaczęliśmy rozgrywkę
Przykro nam z powodu biednych, drobnych konformistów,
ale teraz my musimy iść naprzód
Ponieważ nadszedł nasz czas, czas desperatów
ale to jest nasz czas, przyjaciele!

Dla nas, którzy nie chcemy ani Marksa ani kapitalizmu
i demokracja teraz wiemy ile jest warta
Nie wystarczą słowa starych szarlatanów
Z wami zamknęliśmy dzisiaj i nasze jest jutro
Dla nas nie ma już miejsca w świecie wraków
ale to nie my będziemy tymi pokonanymi
Ponieważ nadszedł nasz czas, czas desperatów
ale to jest nasz czas, przyjaciele!

I bez hipokryzji umiemy także grzeszyć
ale potem nie opowiadamy bzdur żeby nam wybaczono.
Nie jesteśmy bohaterami ani świętymi, niesiemy nasz krzyż
lecz świat będzie miał jutro inny głos
Z gniewem między zębami wydajemy się bez serca
ale wierność się nazywa nasz honor

A wierność znaczy przysięgać bez oszustw
i nie zdradzić nigdy przez tysiąc lat.
Śpiewać o młodości i o czasie który mija i umiera
Nieść zawsze sen w sercu
Waszym postępem zabiliście niebo
ale słońce spali wasz welon
Ponieważ nadszedł nasz czas, czas desperatów
ale to jest nasz czas, przyjaciele!

Autor: 
Carlo Venturino
Rok powstania: 
1978
Uwagi: 

Zamieszczone wideo:
1. Wersja z kasety "Vecchio ribelle" (1993), śpiewa Marco Venturino
2. Wersja z II Obozu Hobbit (1978), nagranie amatorskie, śpiewa Carlo Venturino