Trieste 1953

Wykonawca: 
Tłumaczenie tytułu: 
Triest 1953

Sento il richiamo della mia patria,
sento il richiamo della mia storia
Non posso lasciare che muoia la mia città,
l'orda barbarica che ora ci invade
Non leverà mai la nostra bandiera
dall'ultima frontiera della civiltà!

Guerra ai nemici della mia terra!
Guerra ai nemici della mia terra!

Nelle battaglie forse si muore,
ma non cadranno i nostri valori
Vivrò in eterno accanto agli eroi,
ragazzi coraggio, forza ed onore
Lanciamo in alto i nostri cuori
perché il domani appartiene a noi!

Guerra ai nemici della mia terra!
Guerra ai nemici della mia terra!

Ragazzo che ascolti questo messaggio
nato col sole e i fiori di maggio
Innalzalo al cielo e fa che non tramonti mai
L'alba rischiara il nostro cammino,
la tradizione è il nostro destino
Che viva in un sogno, in un ideale: la patria!

Guerra ai nemici della mia terra!
Guerra ai nemici della mia terra!

Guerra ai nemici della mia terra!
Guerra ai nemici della mia terra!

Słyszę wezwanie mojej ojczyzny,
słyszę wezwanie mojej historii
Nie mogę pozwolić, żeby moje miasto umarło!
Ta barbarzyńska horda, która nas atakuje
nie zdejmie nigdy naszej flagi
z ostatniej granicy cywilizacji!

Wojna wrogom mojej ojczyzny!
Wojna wrogom mojej ojczyzny!

W bitwach czasem się umiera,
ale nie upadną nasze wartości,
będę żył wiecznie obok bohaterów.
Chłopaki, odwagi, siły i honoru,
w górę wznosimy nasze serca
bo jutro należy do nas!

Wojna wrogom mojej ojczyzny!
Wojna wrogom mojej ojczyzny!

Chłopaku, który słuchasz tego przesłania,
zrodzonego ze słońcem i majowymi kwiatami,
wznieś je do nieba i niech nigdy nie zajdzie!
Świt oświetla naszą drogę,
tradycja jest naszym przeznaczeniem,
niech żyje w marzeniu, w ideale: ojczyźnie!

Wojna wrogom mojej ojczyzny!
Wojna wrogom mojej ojczyzny!

Wojna wrogom mojej ojczyzny!
Wojna wrogom mojej ojczyzny!