Ultmia dimora accogliente

Tłumaczenie tytułu: 
Ostatni przyjazny dom

Difenderò la nostra fede
il nostro popolo e le sue tradizioni,
difenderò la vera Europa
da furbi, ladri, cinici e buffoni.

Difenderò la nostra terra,
la memoria dei padri, la loro eredità
dalla barbarie di chi spaccia il nulla
per supremo esempio di civiltà.

La nostra casa sarà
l’ultima dimora accogliente,
il nostro canto oltre il cielo salirà,
la nostra casa sarà
incontro di tanta gente
che con forza un nuovo sole accenderà.

Difenderò i nostri libri,
le nostre poesie, le nostre canzoni,
le nostre idee, il nostro futuro,
e non avranno confini le nostre emozioni.

E difenderò anche il tuo sorriso,
la gioia tersa dei nostri bambini,
la luce chiara dei loro visi,
e voleranno liberi i loro destini.

La nostra casa sarà
l’ultima dimora accogliente,
il nostro canto oltre il cielo salirà,
la nostra casa sarà
incontro di tanta gente
che con forza un nuovo sole accenderà.

Będę bronić naszej wiary,
naszego narodu i jego tradycji
Będę bronić prawdziwej Europy
od krętaczy, złodziei, cyników i głupców

Będę bronić naszej ziemi,
pamięci ojców, ich dziedzictwa
od barbarzyństwa tego, kto przedstawia nicość
jako najwyższy przykład cywilizacji

Nasz dom będzie
ostatnim przyjaznym miejscem
Nasza pieśń ponad niebo wzniesie się
Nasz dom będzie
spotkaniem wielu ludzi
którzy zajaśnieją z mocą wschodzącego słońca.

Będę bronić naszych ksiąg,
naszej poezji i naszych pieśni,
naszych idei, naszej przyszłości
i nie będą mieć granic nasze emocje.

I będę bronić także twojego uśmiechu
radości naszych dzieci,
jasnego światła ich twarzy
i będą wolne ich losy

Nasz dom będzie
ostatnim przyjaznym miejscem
Nasza pieśń ponad słońce wzniesie się
Nasz dom będzie
spotkaniem wielu ludzi
którzy zajaśnieją z mocą wschodzącego słońca.

Autor: 
Fabio Constantinescu