Dekalog Liktorskiej Młodzieży (1937)

  1. Kochaj Ojczyznę jak rodziców, kochaj rodziców jak Ojczyznę.
  2. Bądź religijny, szczery i wypełniaj swoje powinności chrześcijanina.
  3. Nie używaj twojej siły przeciw słabemu: broń go, jeśli zostanie zaatakowany przez silnego.
  4. Pomagaj temu, kto potrzebuje pomocy: umysłem temu, kto chce się uczyć, sercem temu, komu brakuje uczuć, pokarmem temu, kto jest głody, życiem temu, kto może je utracić.
  5. Wypełniaj swoje obowiązki syna, brata, ucznia, przyjaciela.
  6. Nie rośnij bezczynny: kto nie pracuje, nie produkuje nie jest Balillą, dobrym faszystą, Włochem.
  7. Szanuj rzeczy, które nie są twoje, tak prywatne jak i publiczne.
  8. W kościele, przed świętym obrazem, myśl o Bogu; w Parku Pamięci, przed kamieniami poświęconymi Poległym myśl o Włoszech i ślubuj, że jesteś gotowy oddać im całą twoją krew.
  9. Pamiętaj, że Balilla, w czasach niewoli, rzucił kamień żeby przegnać obcego. Dzisiaj Włochy są wolne, ale pewnego dnia może potrzebować twojego życia, jeśli to będzie konieczne przybądź na wezwanie.
  10. Balilla, Awangardzista, Faszysta nie dyskutuje o rozkazach przełożonego, a już nigdy o rozkazach Duce."
Tematyka: