Mistyka faszystowska

"Faszystowska mistyka - termin stosowany nie w znaczeniu religijnym lub filozoficznym, lecz heroicznym, jako synteza intuicji i woli heroicznej [...].

Mistyka faszystowska dążyła do połączenia faszyzmu z rzymską tradycją. Za mistyczne symbole uważała m. in. czaszkę ze sztyletem i skrzyżowanymi piszczelami oraz czarne koszule. Śmierć (w jęz. wł. rodzaju żeńskiego) personifikowała jako oblubienicę a śmierć w walce jako zaślubiny.

Do idei przewodnich m. f. należały: mit Rzymu jako paradygmat tradycji, idea państwa jako kategoria ontologiczna, naród jako "corpus mysticum", wódz jako centrum uosabiające wszystkie siły, rasa jako cielesna i duchowa prasubstancja. Dzięki mistyce faszystowskiej miał powstać nowy typ człowieka, odznaczający się m. in. łaską wiecznej młodości ducha, entuzjazmem, bezkompromisowością ("Bądźcie bezkompromisowi, bądźcie dominikanami" - A. Mussolini), fanatyzmem, gotowością do walki i ofiary"

"Religia. Encyklopedia PWN", tom 3, str. 518

Tematyka: