Modlitwa Balilli

Napisana w latach faszystowskiego reżimu "modlitwa" wzorowana na chrześcijańskim "Credo" i przeznaczona do użytku w formacji chłopięcej organizacji Balilla (8-14 lat). Pomimo swojej wzniosłej formy nie cieszyła się szczególną popularnością. Ciekawe dlaczego...

Modlitwa Balilli
Wierzę w najwyższego Duce,
stwórcę Czarnych Koszul,
i w Jezusa Chrystusa, opiekuna jego jedynego.
Zbawiciel nasz narodził się
z dobrej nauczycielki i pracowitego robotnika,
był dzielnym żołnierzem, miał wrogów.
Zstąpił do Rzymu, trzeciego dnia odbudował Państwo,
siedzi po prawicy Króla,
stamtąd przyjdzie sądzić bolszewików.
Wierzę w mądre prawa,
obywateli obcowanie,
grzechów odpuszczenie,
Italii zmartwychwstanie, siłę wieczną.
Amen.

(cyt. za Piotr Podemski "Giovinezza. Młodzież i mit młodości w faszystowskich Włoszech").

Balilla
Tematyka: