Nacjonalistyczne squaty we Włoszech – historia ruchu CasaPound

Autor: 
NazRev

Pierwsze próby stworzenia nacjonalistycznych „centrów społecznych” podejmowane były przez włoskich nacjonalistów już pod koniec lat 70-tych, gdy pozaparlamentarny ruch Terza Posizione („Trzecia Pozycja”) przyjął strategię „zajmowania i kontroli terytoriów”. W tym okresie dochodziło do zajmowania opuszczonych budynków w regionach Parioli, Triest i Eur oraz okupacji pomieszczeń w miasteczkach studenckich. Jednak te „strefy wyzwolone” nie były jeszcze „centrami społecznymi” z prawdziwego zdarzenia.
Od redakcji: Bardzo dobry artykuł, nie wiem tylko dlaczego autor nazywa organizację studencką FUAN (Fronte universitario d'azione nazionale) "faun". Może to literówka.

CasaPound