"Polska się nie poddaje!"

Ulotka wydrukowana przez Fronte della Gioventu w 1982 r.:
"Polska '82: rok później
- zmilitaryzowana przez Jaruzelskiego, sługusa Moskwy
- sprzedana przez amerykańskie ugody
- zagrożona przez sowiecki imperializm
- opuszczona przez zachodnie demokracje
POLSKA SIĘ NIE PODDAJE!

Młodzi narodowi rewolucjoniści dla:
- wyzwolenia z opresyjnego komunizmu
- obrony Niezależnego Związku Zawodowego Solidarność
- Europy narodów, zjednoczona, silna wolna od imperializmu USA i ZSRR, przeciw Europie banków i podziałowi z Jałty

Fronte della Gioventu"

Tematyka: