Realizm i Romantyzm. Radykalna prawica we Włoszech 1946-1993

Autor: 
Bogdan Kozieł

Na obrzeżach MSI od samego początku istniały grupy, dla których Włoski Ruch Społeczny był nazbyt umiarkowany, nazbyt liberalny, które nie chciały wchodzić w żadne kompromisy z Systemem demokratyczno-kapitalistycznym i pragnęły dochować wierność, pomimo wszystko i wbrew wszystkiemu, rewolucyjnej tradycji włoskiego faszyzmu.