Obozy hobbit

Marco Tarchi: „Prawica fantasy” - Niemożliwe marzenie Obozów Hobbit

La rivoluzione impossibile

To była prawica fantasy, ta która przeskokiem wyobraźni połączyła Tolkiena i Evolę, Władcę Pierścieni i Rewolucję przeciw współczesnemu światu. Był rok 1977. Lewica ładowała baterie przez ruch protestu, który chciał w jakiś sposób powtórzyć osiągnięcia roku ’68. Prawica - ta twórcza i radykalna - szukała alternatywnej drogi wobec nostalgicznej wizji środowiska MSI. Tak narodziły się Obozy Hobbit

Krótka historia Obozów Hobbit

Niezwykle ważnym momentem w rozwoju muzyki alternatywnej były Campi Hobbit (Obozy Hobbit), których nazwa nawiązywała do powieści Tolkiena „Hobbit” i „Władca Pierścieni”, oraz do stworzonego przez niego świata honoru, przyjaźni i poświęcenia. Pomysł na to nawiązanie wynikał z faktu, że książki te, zaraz po przetłumaczeniu ich na włoski na początku lat 70. zostały przez lewicę okrzyknięte „reakcyjnymi” i „faszystowskimi”.

Krzyż celtycki na I Obozie Hobbit (1977)

Krzyż celtycki na I Obozie Hobbit

„Obóz stanowił bez wątpienia triumf krzyża celtyckiego, okręgu z krzyżem, który symbolizuje powiązanie wymiaru ziemskiego (okrąg) i duchowego (krzyż). Był on obecny na obozie we wszystkich możliwych formach. Został nawet stworzony żywy krzyż celtycki, w którym wzięły udział setki [tak na oko ze dwie – przyp. mój] uczestników”.

„Voci contro vento. Storia e canzoni della musica alternativa (1965-1983)” str.170