Antica Tradizione

To Ezra

Ho guardato dentro i tuoi occhi,
uomo di una certa età,
Ma non ho trovato il rimpianto
che piega l'esistenza
Ho cercato tra le tue mani
la spada forte degli eroi

Spojrzałem w twoje oczy,
człowieku w pewnym wieku,
lecz nie znalazłem żalu,
który pochyla egzystencję
Szukałem między twoimi rękami
mocnego miecza bohaterów

Terra d'Irlanda

Sotto il mantello una donna
guerriero cavalca quei boschi d'Irlanda
I giorni si allungano ancora: è l'estate,
ma inverno nel cuore per sempre sarà

W płaszczu kobieta-wojownik
przemierza konno te lasy Irlandii
Dni się jeszcze wydłużają: jest lato,
ale w sercu zawsze będzie zima
Słodka królowo, która będziesz sama

Comandante

A parte le distanze, da un’altra prospettiva
vedo il mondo e vedo terre che non ho guardato mai
vedo chiaro nella notte nelle stelle di la Higuera

Na bok odległości, z innej perspektywy
widzę świat i widzę ziemie, na które nigdy nie patrzyłem
Widzę jasno w nocy gwiazdy Higuera

Giorno di San Patrizio

Era il giorno di San Patrizio quando vennero gli inglesi
Per le strade di Belfast c'eran mille fuochi accesi
E c'erano i soldatiche puntavano il fucile,

Był dzień Świętego Patryka gdy nadeszli Anglicy,
na ulicach Belfastu był tysiąc zapalonych ogni
I byli żołnierze, którzy wymierzali karabiny,