DDT

Male assoluto

Perché mi guardi così male? Non ti piace la mia faccia?
E sì che mia madre si è impegnata a farmi bene
E visto il risultato direi che non ha sbagliato

Czemu tak źle na mnie patrzysz? Nie podoba ci się moja twarz?
Tak, moja matka postarała się, żebym urodził się piękny
a moja twarz jest tego nie najgorszym efektem,

Vento

C'è qualcuno che ti osserva, che ti vuole giudicare
C'è qualcuno che ti dice cosa devi pensare
C'è qualcuno che ti parla dalla tua televisione

Jest ktoś, kto chce cię osądzać,
jest ktoś, kto ci mówi co masz myśleć
Jest ktoś, kto mówi do ciebie z twojego telewizora
Nie próbuj kłócić się z głosem pana!

Non puoi farci niente

Certe volte il tempo sembra quasi volare
Sono i giorni quando vivi senza pensare
Da mattina a sera solo guardando avanti
E per una volta ti senti uno dei tanti!

Czasami czas zdaje się prawie lecieć
są dni, gdy żyjesz bez myślenia
Od rana do wieczora tylko patrzysz przed siebie
i tym razem czujesz się jednym z wielu.

Mi sento strano

Credo che oggi parlerò di lei,
di com'è bella mentre mi sorride
Delle parole che io le direi
quando il silenzio piano ci divide
Credo che oggi parlerò di lei,

Myślę, że dzisiaj będę mówił o niej,
o tym jak jest piękna gdy się do mnie uśmiecha
o słowach, które chciałbym powiedzieć,
gdy ciche milczenie nas dzieli

Bombacrazia

Vorrei vivere in una nazione
Senza veline, senza misteri
E invece vivo in uno strano paese
Dove la verità sta dentro ai ministeri!

Chciałbym żyć w narodzie
bez krętactw, bez tajemnic
a żyję w jakimś dziwnym kraju
gdzie prawda jest w ministerstwach.

Il mio fascismo

«Molto tempo fa pensavamo che il fascismo fosse una poesia,
la poesia stessa del Ventesimo secolo,
e mi dico che ciò non può morire!»

“Dawno temu myśleliśmy, że faszyzm jest poezją,
czystą poezją XX w.
i ja mówię sobie, że to nie powinno umrzeć!”