Fabio Constantinescu

Ultmia dimora accogliente

Difenderò la nostra fede
il nostro popolo e le sue tradizioni,
difenderò la vera Europa
da furbi, ladri, cinici e buffoni.

Będę bronić naszej wiary,
naszego narodu i jego tradycji
Będę bronić prawdziwej Europy
od krętaczy, złodziei, cyników i głupców