Hobbit

Lady USA

Sulle colline lungo il fiume, la rugiada del mattino
Popolo indiano una divisa ha scritto il tuo destino
Raggio Di Luna, ormai sei morta
ed il tuo pony non ha più criniera!

Na wzgórzach nad rzeką poranna rosa,
indiański narodzie, pewien mundur napisał twoje przeznaczenie,
Księżycowy Promieniu, już jesteś martwa
a twój kucyk nie ma już grzywy

Impero contrattaca

«Gandalf 18 chiama Terra, Gandalf 18 chiama Terra,
nessuna traccia di uomo rilevata e nessuna bandiera...
tranne quella che portiamo noi adesso!»

„Gandalf 18 wzywa ziemię, Gandalf 18 wzywa ziemię,
żadnego śladu człowieka i żadnej flagi…
oprócz tej, którą my teraz przynosimy!”

Hiroshima

Volava sopra il cielo di Hiroshima
Quel 6 agosto chi lo scorderà
Il super bombardiere Enola Gay
Made in U.S.A.

Leciał po niebie nad Hiroszimą
tamtego 6 sierpnia - kto go zapomni –
superbombowiec Enola Gay
made in USA

Ardite schiere

La gente dei quartieri è stanca di aspettare
Soprusi ed umiliazioni vogliono vendicare
Promesse da mercanti in campagna elettorale

Ludzie z dzielnic są zmęczeni czekaniem,
za nadużycia i poniżenie chcą się zemścić
Puste obietnice w kampanii wyborczej,
różne są twarze lecz historie zawsze te same,

Notti

La pioggia nella notte scende sull'asfalto sopra i miei pensieri
Le luci dei lampioni cambiano un po' il volto a questa mia città

Deszcz pada na asfalt nad moimi myślami
światło lamp zmienia trochę oblicze tego mojego miasta
Starożytne ruiny sprawiają że moja wyobraźnia się wznosi

SAF

Stringeva forte in mano, teneva lì vicino
Le sorti dell'Italia insieme al suo destino
Aveva sedici anni, negli occhi da bambina
Già c'era tanto amore per l'uomo che seguiva!

Ściskała mocno w dłoni, były dla niej bliskie,
losy Włoch razem z jej przeznaczeniem.
Miała 16 lat, a w oczach dziecka

Trecento

In pochi contro tanti, ma che importanza ha?
Oggi difendiamola nostra civiltà
Sparta è la mia patria, Sparta è il mio ideale
È l'eterna lotta del bene contro il male!

Nieliczni przeciw wielu, lecz jakie to ma znaczenie?
Dzisiaj bronimy naszej cywilizacji!
Sparta jest moją ojczyzną, Sparta jest moim ideałem,
to wieczna walka dobra ze złem!

Nera pasionaria

Sai, questa canzone è dedicata a te,
a te, nera pasionaria
Tu che sogni, parli e vivi come me
e sei pura come l'aria
Sai, questa canzone è dedicata a te,

Wiesz, ta piosenka jest poświęcona Tobie,
Tobie, „czarna” aktywistko,
Tobie, która śnisz, mówisz i żyjesz jak ja
i jesteś czysta jak powietrze.

Nera come noi

Nella bianca schiuma di un boccale
questa notte voglio naufragare
Fuori c'è un freddo cane,
io non ci voglio stare
E sai com'è? Qui tra vampiri e zombies,

W białej pianie tego kufla
tej nocy chcę zatonąć.
Na zewnątrz pogoda pod psem
ja tam nie chcę być
I wiesz jak jest? Tu między wampirami i zombie,

Rock nazionalista

Tu che ti chiedi sempre perché questa canzone
Non la sentirai in radiodiffusione
E proprio non capisci e ti domandi perché
Non la sentirai in hit parade?

Zastanawiasz się ciągle, czemu tej piosenki
nie usłyszysz nigdy w radio
I nie rozumiesz, i zastanawiasz się dlaczego
nie usłyszysz jej na liście przebojów?

Strony