Nuovo Canto Popolare

Sulle scogliere di marmo

Sulle scogliere di marmo
il sole riflette diamanti
e il mare scandisce ritmi gioiosi.
Sulle scogliere di marmo
un pescatore non parla

Na marmurowych skałach
słońce odbija się w diamentach
a morze wybija radosne rytmy.
Na marmurowych skałach
rybak nic nie mówi

Piccoli uomini

Nei tempi di tramonto anche i piccoli uomini
hanno lumghe ombre.
E' la storia del mio tempo, del nostro tramonto
e dei nostri piccoli uomini.

O czasie zachodu także mali ludzie
mają długie cienie,
To jest historia mojego czasu, naszego zachodu
i naszych małych ludzi.

Morte della borghesia

Oggi tutte le torri suonan campane a morto:
della classe Borghese si fa il trasporto.
La meretrice immonda oggi è morta ammazzata
suo figlio comunismo l'ha assassinata.

Dzisiaj wszystkie dzwonnice dzwonią na znak żałoby
klasy burżuazji odbywa się kondukt żałobny.
Ta brudna dziwka zginęła zamordowana
jej syn komunizm ją zabił.

A chi lotta (Ai miei amici perduti)

Io vi ho visto pianger di rabbia
per gli amici traditi, per la causa sconfitta,
per le mani che strinsero sabbia,
amici miei della fredda sconfitta.

Widziałem, jak płakaliście z wściekłości
z powodu przyjaciół zdradzonych i przegranej sprawy,
z powodu rąk, które ściskały piasek,
moi towarzysze gorzkiej porażki!