Nuovo Canto Popolare

Morte della borghesia

Oggi tutte le torri suonan campane a morto:
della classe Borghese si fa il trasporto.
La meretrice immonda oggi è morta ammazzata
suo figlio comunismo l'ha assassinata.

Dzisiaj wszystkie dzwonnice dzwonią na znak żałoby
klasy burżuazji odbywa się kondukt żałobny.
Ta brudna dziwka zginęła zamordowana
jej syn komunizm ją zabił.

A chi lotta (Ai miei amici perduti)

Io vi ho visto pianger di rabbia
per gli amici traditi, per la causa sconfitta,
per le mani che strinsero sabbia,
amici miei della fredda sconfitta.

Widziałem, jak płakaliście z wściekłości
z powodu przyjaciół zdradzonych i przegranej sprawy,
z powodu rąk, które ściskały piasek,
moi towarzysze gorzkiej porażki!