Ultima Frontiera

Laude dell'eroismo ardito

Strappami o dèa l'anima che langue,
ridammi sale e ferro dentro al sangue
Rifammi solo fegato che arde,
più aspri i nervi, dammi e membra salde

Zabierz mi, o bogini, duszę która słabnie
i daj mi znów sól i żelazo we krwi
odtwórz mi tylko na nowo wątrobę, która płonie
ostrzejsze nerwy i solidne członki

Terra rossa

Terra rossa, terra mia,
quando sono andato via
Ho affidato a te il mio cuore,
ti ho giurato eterno amore
Casa mia, terra mia;
terra rossa, sangue mio

Ziemia czerwona, ziemia moja
kiedy odszedłem stąd
powierzyłem tobie moje serce,
tobie przysięgałem wieczną miłość
Mój dom, moja ziemia
ziemia czerwona, krew moja

Schiavo della liberta

«Questo è il ballo degli ipocriti, dei vili, degli ignavi,
delle pecore mediocri, dei moderni e nuovi schiavi!»

To jest taniec hipokrytów, tchórzy, leni,
marnych owiec, nowoczesnych I nowych niewolników!

Destino di un guerriero

Nobile combattente della nostra Europa
Che hai vissuto la gloria ed hai incarnato il mito nella storia
Legionario combattente della nostra Europa

Szlachetny wojowniku naszej Europy
który żyłeś chwałą i ucieleśniałeś mit w historii
Wojowniczy legionisto naszej Europy
żyjemy w różnych erach, ale dusza jest taka sama

Sei un patetico

«Salve, buongiorno, apra il portone:
ho un mandato di perquisizione
Mi spiace tanto, ma lei è indagato,
deve seguirmi dal magistrato
Non so nemmeno qual è la ragione,

Witam, dzień dobry, proszę otworzyć drzwi,
mam nakaz przeszukania
Bardzo mi przykro, ale jest pan podejrzany,
i musi pan pojechać ze mną do magistratu

V.F.S. (Veneto Fronte Skinhead)

Feste, raduni, concerti e manifestazioni
Grandi bevute, battaglie e rotture di ciglioni
Quante ne abbiamo passate e quante ne passeremo
Finché saremo in vita non ci fermeremo!

Imprezy, zebrania, koncerty i manifestacje
wielkie balangi, bitwy i pierdoły
-ile ich już przeżyliśmy i ile przeżyjemy
dopóki żyjemy nie zatrzymamy się!

Ti con nu, nu con ti

In quest'ultimo momento
che lacera il nostro cuore
In quest'ultimo solenne
atto di fede e di amore
Rinnoviamo il giuramento
di fedeltà al gonfalone

W tym ostatnim momencie
który rozrywa nasze serce,
w tym ostatnim uroczystym
akcie wiary i miłości
odnawiamy przysięgę
wierności herbowi

Soldato Ignoto

Il Carso era la prora d'Italia all'avvenire
immersa nell'aurora per vincere o morire
Ed intorno a quella prora si moriva
quando alla nave arrise la vittoria,

Carso był dziobem statku przyszłości Włoch
zanurzonym w jutrzence by wygrać lub umrzeć
I wokół tego dziobu umierano
gdy do statku uśmiechnęło się zwycięstwo.

Alta tensione

Lasciate ogni speranza, o voi che entrate,
l'ora è arrivata, genti dannate
Lì non vi porterete il vostro oro,
lì non vi salverà il vostro dio denaro

Porzućcie wszelką nadzieję, wy, którzy wchodzicie,
nadeszła godzina, przeklęci ludzie,
tam nie wniesiecie waszego złota,
tam nie uratuje was bóg-pieniądz

Trieste 1953

Sento il richiamo della mia patria,
sento il richiamo della mia storia
Non posso lasciare che muoia la mia città,
l'orda barbarica che ora ci invade

Słyszę wezwanie mojej ojczyzny,
słyszę wezwanie mojej historii
Nie mogę pozwolić, żeby moje miasto umarło!
Ta barbarzyńska horda, która nas atakuje

Strony